Салык кирешеси азайды

Жаңылыктар

Мамлекеттик бюджеттин кирешесинин жалпы көлөмү 2019-жылдын январь-июнунда 71,9 млрд сомду же 97,8 %ды түздү. Салык кызматынын салык кирешелери 36 млрд сомду түздү жана пландык көрсөткүчкө 4,5%га жетпей калды.

Бул тууралуу Экономика министри Санжар Мукамбетов 2019-жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгын чыгарган өкмөттүн жыйынында билдирди.

Муканбетов белгилегендей, Ички дүң прродукциянын (ИДП) өсүш темпи 106,4 %ды түздү, ал эми «Кумтөр» кенин иштетүү боюнча ишканаларды эсепке албаганда ИДП 2,1 %га жогорулады.

Мамлекеттик бюджеттин кирешесинин жалпы көлөмү 2019-жылдын январь-июнунда 71,9 млрд сомду же 97,8 %ды түздү.

Салык кызматынын салык кирешелери 36 млрд сомду түздү жана пландык көрсөткүчкө 4,5%га жетпей калды же .3,5 млрд сомго азайды.

"Мындай абалдан чыгуу үчүн салыктарды төлөөнүн патенттик системасын акырындык менен азайтууну сунуштайм».деди экономика министри.