Гимндин сөзүн жакшы билесизби? (Тест)

Мультимедиа

Кыргыз Республикасынын Гимни мамлекеттик символдордун бири болуп саналат. Сиз Гимндин текстин канчалык деңгээлде билесиз? Өзүңүздү текшерип көрүңүз.

МультимедиаКыргызстангимнтест