Каталарды карайлы (Карточкалар)

Мультимедиа

Бишкек шаарындагы кыргыз тилиндеги көрнөк-жарнактарда ката жазылган жазууларды арбын көрүүгө болот.

Төмөндө борбордун көчөлөрүндөгү көрнөк-жарнактагы каталарды карап көрөлү.

(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://embed.playbuzz.com/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','playbuzz-sdk'));


Бишкек шаарыкаталар