​Бул атактуу айымдардын ким экенин билесизби? (Тест)

Мультимедиа

Кыргызстандын айымдары сулуулугу менен гана эмес, акылы жана тайманбас, эрктүүлүгү менен тарыхта калышкан.

Ошондой атактуу айымдардын ким болгонун билесизби? Тестке катышып, өзүңүздү текшерип көрүңүз?

КыргызстанАтактуу айымдар