"Макулатура тапшыр - көчөт ал" - "Бир жарандан - Бир көчөт"