айыл чарба багытындагы жерлерди жеке турак жай курууга мыйзамсыз которуу жана сатуу