Оферта

ЫКТЫЯРДУУ КАЙРЫМДУУЛУК ЖӨНҮНДӨ АЧЫК ОФЕРТА

1. УШУЛ АЧЫК ОФЕРТАНЫН МААНИСИ

1.1. Бул ачык оферта (Оферта) «"Жебе" Жоопкерчилиги чектелген коому» коомдук фондунун (мындан ары «Фонд») сунушу болуп саналат, каалаган жаран менен ыктыярдуу кайрымдуулук келишимин түзүү үчүн Директордун атынан Алимова Дилбархан Ташбаевна Офертага (мындан ары — Донор) (мындан ары — Макулдашуу) төмөндө көрсөтүлгөн шарттарда жооп берет.

1.3. Оферта Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 2-беренесинин 398-пунктуна ылайык ачык оферта болуп саналат.

1.4. Оферта ал Фонддун Интернет түйүнүндөгү сайтына жайгаштырылган күндөн кийинки күндөн тартып күчүнө кирет https://pk.kg (мындан ары-Сайт).

1.5. Оферта мөөнөтсүз иштейт. Фонд офертаны каалаган убакта себебин түшүндүрбөстөн жокко чыгарууга укуктуу. Офертага өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн, алар сайтка жайгаштырылган күндөн кийинки күндөн тартып күчүнө кирет.

1.6. Оферта жайгашкан жер жана келишим түзүлгөн жер болуп Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы эсептелет.

2. КЕЛИШИМДИН ШАРТТАРЫ

2.1. Ушул Келишим боюнча Донор ыктыярдуу кайрымдуулук катары фондго өзүнүн акча каражаттарын которууну жүзөгө ашырат, ал эми Фонд көрсөтүлгөн кайрымдуулукту кабыл алууга жана аны төмөнкү жалпы пайдалуу максаттары үчүн пайдаланууга милдеттенет: программаны/долбоорду каржылоо «__________________».

2.2. Келишим түзүү тартиби

2.2.1. Келишим Донор берген Офертаны кабыл алуу менен түзүлөт.

2.2.2. Оферта Донор тарабынан Фонддун эсептешүү эсебине акча каражаттарын которуу жолу менен кабыл алынышы мүмкүн, мында төлөмдүн максаты катары: «__________________» программаны/долбоорду каржылоо үчүн ыктыярдуу кайрымдуулук көрсөтүлөт.

2.2.3. Донордун Офертанын 2.2.2-пунктунда каралган иш-аракеттерди аткаруусу Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 3-беренесинин 399-пунктуна ылайык Офертанын акцепти болуп эсептелет.

2.2.4. Офертанын акцептинин датасы жана ошого жараша келишим түзүлгөн күн болуп донордон фонддун эсептешүү эсебине акча каражаттары келип түшкөн күн эсептелет.

2.2.5. Бул сунушту Донордун акцепти Фонд менен ыктыярдуу кайрымдуулук берүү Келишиминин бардык шарттары менен таанышып, макул болгонун билдирет.

2.2.6. Донор ыктыярдуу кайрымдуулуктун суммасынын өлчөмүн өз алдынча аныктайт.

2.2.7. Донор сайтта каттай алат https://pk.kg төлөм документи катары, банк картасынан кайрымдуулукту үзгүлтүксүз (ай сайын) алып салуу тууралуу төлөм документин көрсөтө алат. Дайыма эсептен чыгаруу тапшырмасы ээсинин картасынын колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин же Донор тарабынан үзгүлтүксүз төлөм жокко чыгарылганга чейин колдонулат.

2.3. Башка шарттар

2.3.1. Фонд ушул Келишим боюнча Донордон алынган акча каражаттарын 2.1-пунктта көрсөтүлгөн максаттарда гана пайдаланууга милдеттенет. Келишимдер.

2.3.2. Донор аталган келишимди аткаруу үчүн гана Фонд тарабынан колдонулган жеке маалыматтарды иштеп чыгууга жана сактоого уруксат берет.

2.3.3. Бул Оферта Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жөнгө салынат жана чечмеленет.

2.3.4. Ушул Келишим боюнча Тараптардын ортосунда талаш-тартыштар жана пикир келишпестиктер пайда болгон учурда, алар мүмкүн болушунча сүйлөшүү жолу менен чечилет. Талаш-тартышты сүйлөшүү жолу менен чечүү мүмкүн болбогон учурда талаш-тартыштар жана пикир келишпестиктер Кыргыз Республикасынын иштеп жаткан мыйзамдарына ылайык чечилиши мүмкүн.

3. ФОНДДУН РЕКВИЗИТТЕРИ

Коомдук фонд «"Жебе" Жоопкерчилиги чектелген коому»
Дареги: Кыргызская Республика, г. Бишкек, мкрн. Тунгуч д.73/1, кв. 49
ИНН:
ОКПО:
Э/э:
Банк:

Помочь проекту

договором оферты