«Тоо мөңгүлөрүнө мониторинг кылуу жана изилдөө иштерин кеңейтү