Жумуштан кийин планыңыз кандай? (Сурамжылоо)

Мультимедиа

Жумуш күнү аяктап, "Эмне кылайын", - деп отурасызбы? Анда биздин сурамжылоого катышып, кечиңиздин уландысын биз менен чогуу пландаңыз.