​Баткенге өзгөчө макам берилет. Кандай жеңилдиктер каралган?

Жаңылыктар

Өкмөт Баткен облусуна өзгөчө макам берүү тууралуу мыйзам

долбоорун иштеп чыгып, коомдук талкууга чыгарды.


Аталган мыйзам боюнча:


1.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым

укуктуу өкүлүнүн ыйгарым укуктарын күчтөндүрүү жана төмөнкүлөрдүн ыйгарылышы:

- өзгөчө функционалдык-административдик, уюштуруу-бөлүштүрүү

ыйгарым укугу жана өзгөчө статус;

- мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу

органдарынын аймактык түзүмдөрүнүн ишин жана укук коргоо органдары жана күч

түзүмдөрү менен өз-ара аракеттешүүнү координациялоо боюнча ыйгарым укуктар.


2. Төмөнкүлөрдү эске алуу менен аймактын социалдык-экономикалык

өнүгүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү:

- өнүктүрүү программасын мониторингдөө, баалоо жана контроль

жүргүзүүчү Координациялык кеңешти түзүү;

- жеңилдетилген каржылоо механизми;

- облусту өнүктүрүүнүн бюджетин уюштуруунун өзгөчө тартиби;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан мамлекеттик кепилдиктерди

караган өзгөчө салык режимин жана өзгөчө инвестициялык режимин киргизүү;

- товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алууну

ишке ашыруунун өзгөчө режими;

- Баткен облусунун калкына мамлекеттик жана муниципалдык тейлөө

көрсөтүү боюнча өзгөчө жеңилдетилген режим;

- 2022-жылдан тарта жалпы билим берүү уюмдарынын жана

маданият обьектилеринин имараттарын кармап турууга коммуналдык тейлөө жана

чыгымдарды жергиликтүү бюджеттен республикалык бюджетке өткөрүп берүү» -

сыяктуу жеңилдиктер каралган.