​Энергетика үчүн алынган тышкы карызды кайсы жылы канчадан төлөйбүз?

Жаңылыктар

Учурда Кыргызстандын энергетика тармагы үчүн алынган тышкы карыздын суммасы - 106,1 млрд сом.

Кыргызстандын улуттук электр түйүндөрү ААК - 53,3 млрд сом, (2007 -2040 - жылга чейин алынган)

«Электр станциялары» ААК - 48,5 млрд сом (2004-2040-ж. чейин)

Бөлүштүрүүчү компаниялар - 4,1 млрд сом (2004 - 2045 - ж. чейин)

Бишкек жылуулук тармагы 0,2 млрд сом (2011-2032 – ж. чейин)

Карызды төлөөнүн графиги:

2020- жылы 3,3 млрд. сом

2021 - жылы 4 млрд. сом

2022 - жылы 4,7 млрд. сом

2023 - жылы 9,8 млрд. сом

2024 - жылы 9,2 млрд. сом

2025 - жылы 12 млрд. сом

2026- жылы11,8 млрд. сом

2027-жылы 12,6 млрд. сом

2028-жылы 12,2 млрд. сом

Ошентип акырындык менен азайып отуруп, 2045-жылы 0,4 млрд сом менен карызды төлөп бүтөбүз.

Фото интернеттен алынды