​120 депутат Кыргызстан үчүн көптүк кылабы? Башка өлкөлөрдө кандай?

Баяндар

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 2-бөлүгүндө Жогорку Кеңеш 120 депутаттан түзүлөөрү жазылган. Бирок, айрым саясий күчтөр жаңы шайлоонун алдында Конституциялык реформа жасап, депутаттардын санын кыскартууну сунуштап жатышат.

120 депутат биз үчүн көппү? Башка өлкөлөр менен салыштырып көрөлү.