Чачка байланыштуу салттарды канчалык жакшы билесиз? Тесттен өтүп көрүңүз

Мультимедиа

“Аялдын көркү чачта” деген макал эл арасын кеңири айтылып келет. Илгери салт боюнча чач өрүүнүн, чач жайыуунун, чач кыркуунун дагы өз жоромолдору болгон. Төмөндөгү тесттен өзүңүздү сынап көрүңүз.