​Кыргызстандын тарыхын канчалык жакшы билесиз? Тест

Мультимедиа

“Кечээки тарых- эртеңки келечек” дегендей, тарыхты билүү аркылуу келечегибизди болжой алабыз. Кыргызстандын тарыхын канчалык билесиз? Тестке катышып, өзүңүзду сынап көрүңүз.

МультимедиаПолитклиникаКыргызстанТарыхТест