​Кыргыз адабиятын жакшы билесизби? Тест

Мультимедиа

Китепти баш көтөрбөй окуган сапатыңыз барбы? Анда адабият боюнча түзүлгөн тестке катышып, өзүңүздү сынап көрүңүз.

Мультимедиакыргыз адабиятытест