​Макалды улантыңыз... Тест

Мультимедиа

Сөздүн көркү, каймагы макал эмеспи. Андыктан, кезектеги тестке катышып, макалды улап, өзүңүздү сынап көрүңүз.

МультимедиаПолитклиникаКыргызстанМакалдартест