УКМК сиздин биометрикалык маалыматтарыңызды уруксатыңыз жок эле алгысы келип жатат. Сизди кайсы мыйзамдар коргойт? (Карточкалар)

Мультимедиа

Контрчалгындоо кыргызстандыктардын биометрикалык маалыматтарын алардын макулдугу жок эле алгысы келет. Мындай сунушту УКМК киргизди.

Сиздин жеке кат жазышууларыңыз, телефондук сүйлөшүүлөрүңүздү кайсы мыйзамдар коргойт? Төмөнкү карточкаларда:

МультимедиаУКМКбиометрикатыңшоо