Бишкектин көчөлөрү кимдин атын алып жүргөнүн билесизби? Тест

Мультимедиа

Борбор калаабыздын көчөлөрү кайсы белгилүү инсандардын атын алып жүргөнүн канчалык деңгээлде билериңизди текшерүү үчүн төмөндөгү тестке катышып көрүңүз.