2019-жылы кандай жаңы мыйзам, кодекс, жаңылыктар кирет?

Маек

2019-жыл кирип келди. Жаңырган жылы кандай жаңы мыйзам, кодекс, жаңылыктар болот? Бул тууралуу тааныштыра кетели.

 

Сүрөттөр: Интернеттен алынды.